Ledsagning

Vi är auktoriserade för att utföra ledsagarservice i Uppsala kommun genom LOV.

Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet. Tillsammans med en ledsagare kan du till exempel delta i fritidsaktiviter, gå på teater, besöka vänner, promenera eller andra aktiviteter du själv önskar.

Självklart är det du själv som väljer vem som ska utföra ledsagningen och våra ledsagare finns för att tillsammans med dig bidra till en aktiv och meningsfull fritid.

Ansökan om ledsagning

Ansökan om insatsen görs hos kommunens biståndshandläggare. I beslutet som du fått från biståndshandläggaren står vad du ska ha ledsagarservice till. Utifrån det gör vi tillsammans en så kallad genomförandeplan. Det vill säga hur just din ledsagning ska se ut. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!