skip to Main Content
För kostnadsfri rådgivning om assistans: 010-480 98 70

Assistansbolag i Uppsala hos Alma

En personligare assistans i Uppsala

Det är alltid du som bestämmer. Det är självklart att det är du och ingen annan som bestämmer vilka personer du vill ska arbeta som dina assistenter. Skulle det inte fungera med någon av våra anställda, som alla är mycket skickliga inom sitt arbetsområde, hittar vi tillsammans en annan lösning.

Lika självklart har du en personlig kontaktperson hos Alma som aldrig är längre bort än ett telefonsamtal. Alla dina önskemål, synpunkter och frågor gör du alltså upp med samma person varje gång. Allt för att skapa trygghet och smidighet i kontakterna mellan dig och oss på Alma i Uppsala.

Bara du vet vad du vill göra

Eftersom det alltid ska vara dina intressen och önskemål som styr vad du vill göra på din fritid är det du som bestämmer över dina så kallade omkostnadspengar. Vill du gå på bio, resa till Liseberg eller åka ut och fiska med dina vänner är det precis det du ska göra. Vi talar aldrig om för dig vilka aktiviteter som du ska delta i. För vi är övertygade om det vet du bäst själv.

Rätten till assistans

Rätten till assistans har inneburit stora förbättringar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det är också ett kostnadseffektivt sätt att ge stöd till människor med omfattande funktionsnedsättning.

Personlig assistans i Uppsala ska vara ett personligt utformat stöd som kan ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan handla om personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om individen. Insatsen ska ges av ett begränsat antal personer som är väl insatta i de personliga förhållandena.

Assistans för personliga behov

Den som har behov av assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas.

Du kan välja hur insatsen ska utföras

Den assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita, till exempel ett kooperativ eller annan utförare. Kommunen är ansvarig för kostnaden för assistans i Uppsala när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka.

Över tjugo timmar kan ge assistansersättning

Den som har behov av assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan ha rätt till assistansersättning. Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen, men kommunen svarar ekonomiskt för 20 timmar per vecka. – Texten är hämtad från Socialstyrelsens webb. Har du frågor om hur det fungerar mer ingående är du välkommen att kontakta oss.

Vill du veta mer om Alma Assistans?
Eller vill du bli kund hos oss i Uppsala?

Kontakta oss genom formuläret nedan.

    Bevisa att du är människa genom att välja Lastbil.

    Back To Top