skip to Main Content
För kostnadsfri rådgivning om assistans: 010-480 98 70

Kostnadsfri juridisk hjälp

Ingen får någonsin hamna i kläm för att man inte har råd att anlita en jurist

Eftersom vi vet att all lagstiftning och alla regler som rör personlig assistans ofta är både krångliga och kan tolkas olika från fall till fall erbjuder vi alla våra kunder juridisk hjälp och rådgivning om sådan skulle behövas.

Du får alltså hjälp med din ansökan, eller ditt överklagande av ett redan fattat beslut, av en jurist. Samma jurist hjälper dig också med alla kontakter med myndigheter och säkerställer att du har personlig assistans i sådan omfattning som just din funktionsnedsättning kräver.

Dessutom är det viktigt att känna till att hjälpbehoven inte är statiska utan ofta varierar med åldern. Ett beslut om vad som är rätt antal timmar idag kan vara alldeles för få längre fram och vara helt avgörande för din livskvalitet när du blir äldre.

Back To Top